Thông tin công ty

Liên hệ với chúng tôi
Tài khoản công ty

  • STK: 04500014576688
  • Chủ TK: Công ty TNHH Thiết kế in ấn Bắc Việt
  • NH: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank – CN Đống Đa.

Tài khoản cá nhân

  • STK: 0711000305020
  • Chủ TK: Đào Công Triệu
  • NH: Vietcombank – HN